Választási felhívás

PTE BTK HÖK
2023.01.19.

Alulírott Fiser Bence mint a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Hallgatói Önkormányzatának Ügyvivő Elnöke az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Választási Eljárásrend II. fejezet 2.1 pontja alapján az alábbiak szerint írom ki a

Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Hallgatói Önkormányzat
hallgatói képviselő választását.

Választáson való indulás feltételei:

a)      az érvényes pályázat benyújtása

b)     a hallgató szerepel a választási névjegyzékben.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

a)     a jelentkezési lapot,

b)     a jelölt önéletrajzát,

c)     a jelölt motivációs levelét,

d)     a jelölt 15 napnál nem régebbi hallgatói jogviszony igazolását.

 

A beérkezett pályázatok részletes formai szabályait a Választási Eljárásrend tartalmazza.

Pályázatok benyújtásának helye: PTE BTK HÖK Diákcentrum (7624 Pécs, Ifjúság útja 6.) részére címezve nyújtható be személyesen és postai úton.

Pályázatok beérkezésének határideje: 2021. október 30. (szombat), 12:00 óra

Kampányidőszak: A Választási Eljárásrend 2.3.1 valamint 2.3.2 pontja alapján a jelölt kampánytevékenységet a jelentkezési lap leadását követően a Választási Bizottság által meghatározott módon folytathat.

Jelen pályázat során nem szabályozott kérdésekben az EHÖK Alapszabály valamint az EHÖK Választási Eljárásrend az irányadó, mely az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat weboldalán (http://ehok.pte.hu) elérhető.

 

 

Pécs, 2021. október 15.                                                                                      
                                                                                                                                                           
Fiser Bence

                                                                                                                                         PTE BTK HÖK ügyvivő elnök


Create AccountLog In Your Account