„Az elmúlt két év megtanított minket arra, hogy a változásokhoz gyorsan alkalmazkodjunk” – évértékelő interjú Fiser Bencével, a BTK HÖK elnökével

Novák Henrietta
2023.01.19.

Decemberben megkezdte munkáját az Újraindítás csapata: új bizottságok jöttek létre, a második szemeszterben közel 40 projekt valósult meg, a tanév végeztével személyi változások is történtek a Hallgatói Önkormányzatban. Fiser Bence, a BTK HÖK elnöke mesél a tanév legnagyobb sikereiről, nehézségeiről és a közeljövő terveiről.

Melyek voltak a tanév kiemelkedő pontjai, legfontosabb eseményei a HÖK számára?

Ha főként a tavaszi félévre fókuszálok, akkor szerintem mindenképpen nagy esemény, hogy két és fél év kihagyás után a PécsiBölcsész printszámmal tudott visszatérni, amelyre számos pozitív visszajelzés érkezett hallgatóktól és oktatóktól egyaránt.

Ez a brand már 18 éve működik, és emiatt is unikális a magyar felsőoktatásban, hiszen a cikkek megírásától a grafikákon át a tördelésig mindent hallgatók csinálnak.

Szerintem ha ennek valahol, akkor egy bölcsészkaron kell, hogy helye legyen, és nagyon örülök, hogy a pécsi bölcsészkar az, ahol ez már ennyi ideje és ilyen formában meg tud valósulni.

Szintén nagy sikerként említeném meg a Szenes Klub rendezvényeit, amik a járványhelyzetből fakadó korlátozások miatt csak március végén tudtak elindulni, mégis nagy látogatottságnak örvendtek., ez valamennyire talán jelzi azt, hogy mekkora hallgatói igény van egy ilyen típusú kari szórakozóhelyre a BTK-n. A félév során voltak például filmklubok, szakestek, Speaker válogató, igyekeztünk a lehető legjobban kihasználni a Szenest mint közösségi teret.

Volt olyan hét, ahol heti 5 napból 5 este szerveztünk programot, amelyeknek lebonyolításáért nagyon hálás vagyok az egész Szenes Crewnak.

Ezenkívül kidolgoztuk a BTK HÖK új szervezeti struktúráját, melyben a Küldöttgyűlés és a Vezetőség mellett (a Vezetőség a korábbi Elnökség új neve a Szervezeti és Működési Szabályzat szerint) szakbizottságokat hoztunk létre négy területen: kommunikáció, külügyek, kultúra és sport, valamint szolgáltatások, melyek támogatására több új kollégát is felvettünk.

Ezekre a bizottságokra azért volt szükség, hogy az adott területen a HÖK szerepvállalását és portfólióját erősíteni, illetve növelni tudjuk, ezáltal a hozzájuk kapcsolt szolgáltatások még magasabb színvonalon álljanak a hallgatótársak rendelkezésére.

Szintén nem elhanyagolható szempont, hogy a bizottsági struktúra olyan tartalmak előállítására is lehetőséget ad, amelyekre a korábbiakban – a munkaerő alacsony létszámából fakadóan – nem volt lehetőségünk. 

Mennyire befolyásolták a külvilág történései – akár a közeli háborús konfliktus, akár a járványhelyzet – a HÖK munkáját?

A háborús helyzet kapcsán igyekeztünk minél aktívabb szerepet vállalni, segíteni, amiben csak tudtunk: ilyen volt egyrészt az adománygyűjtés a rászoruló hallgatótársak részére, amit a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája (HÖOK) kezdeményezett országos szinten. A Szenesben gyűjtöttük az adományokat, amikből nagyon sok érkezett be, majd a Szenes Crew segítségével eljuttattuk őket a Magyar Vöröskeresztnek. Amikor a háború elkezdődött, PécsiBölcsész-kerekasztalt szerveztünk, amivel igyekeztünk segíteni az események megértését, hiszen ekkortájt mindenkiben kérdések, bizonytalanságok voltak.

Szerettük volna, hogy a hallgatók ne különböző szenzációhajhász médiumokból kapjanak félinformációkat, hanem olyan személyektől tájékozódjanak, akik tudományos szinten foglalkoznak ilyen jellegű kérdésekkel, ezért a véleményük is mérvadó lehet a helyzet megítélésében. 

A koronavírus miatt a rektori utasításnak megfelelően minimalizálnunk kellett a rendezvényeink számát. Olyan volt ez a szituáció, mintha úgy kellett volna puzzle-t kiraknunk, hogy a 100 darabjából 50 hiányzik, amit csak később kapunk meg, így nem tudjuk átlátni a képet. Ugyanakkor úgy gondolom, hozzászoktunk már ahhoz, hogy nem nagyon tudunk előre tervezni. Az elmúlt két év megtanított minket arra, hogy a változásokhoz gyorsan alkalmazkodjunk.

Lehetőséget adott továbbá hagyományteremtésre, bizonyos, már nem működő dolgok elhagyására. A hallgatói élet szinte a nulláról indult, a korábban működő szokások kitörlődtek, mert nem tudtak megvalósulni a járvány miatt.


Fotó: Sütő Richárd

Hogyan értékeled összességében a 2021/22-es tanévet? Milyen volt elnökként számodra ez a teljesen offline év?

Én azt gondolom, hogy megtettünk mindent, ami tőlünk kitelt annak érdekében, hogy a hallgatók igényeit a lehető legjobban figyelembe tudjuk venni. Az első Covid-mentes tanév elnökként azt kell, hogy mondjam, kiszámíthatatlan volt, mert nem tudtam előre felmérni, hogy az évnek ez a tavaszi szakasza milyen időbeli ráfordítással, teendőkkel jár majd.

Elkezdtük a választási programunkban is ígért projektalapú működést, közel 40 projektet valósítottunk meg, mint a gólyatábor szervezése, grafika készítése a tervezett PécsiBölcsész-ajándéktárgyakhoz, a nemzetközi hallgatók számára készült elégedettségmérés.

Ez utóbbi folyamat például így zajlott: januárban kezdtünk el kérdéseket megfogalmazni. Egyeztettünk a kari vezetéssel, a Nemzetköziesítési Bizottsággal, a hallgatói képviselőkkel és az Elnökséggel, majd ezt követően szociológia szakos hallgatókat vontunk be, akik szintén hozzátették a saját tapasztalataikat a kérdőívhez. Április folyamán lefolytattuk a tényleges kitöltést, nemrég pedig megkaptuk a kiértékelt eredményeket, amelyre majd fel tudunk fűzni egy intézkedési tervet, de ennek végrehajtása a következő félév egyik kiemelt feladata lesz. 

A HÖK bizonyára nem megy nyári szünetre. Mik lesznek a legfontosabb feladatok a két tanév között?

A júniusi Küldöttgyűlésen új tanulmányi és érdekképviseleti elnökhelyettest, kabinetvezetőt és külügyi referenst választottunk. Kirizs Nikolett kollégám hároméves munkája után jelezte, hogy szeretne a jövőben más feladatokkal foglalkozni, emellett állást kapott a Kari Hivatalban is, így szeptember 1-jétől az ő tisztségét Csébi Fruzsina, a BTK HÖK jelenlegi szakos képviselője veszi át, aki az Oktatási Munkacsoport tagjaként már rendelkezik olyan tapasztalatokkal, amelyeket ez a feladatkör megkövetel. Kovács Laura kabinetvezető új munkakörbe kerül, a hallgatói munkaerő közvetítéséért fog felelni, ami egy nagyon fontos feladata a BTK HÖK-nek, hiszen közel 100 hallgató végez közéleti tevékenységet ebben a szervezetben, illetve a Szolgáltatói Iroda vezetését is magában foglalja ez a feladatkör. A kabinetvezetői tisztséget Marusinszky Lora Ingrid fogja betölteni, akit nyílt pályázaton keresztül választottunk ki erre a munkakörre. Kibédi-Varga Ádám külügyi referens is jelezte, hogy szeretne a diploma megszerzésére koncentrálni, így az ő helyére Keresztes Ádám fog érkezni, aki a Student Hub munkatársa. 

Június folyamán több szakmai tréningünk volt a képviselők és a Vezetőség számára. Ezenkívül közreműködünk a diplomaosztón, a Pont Ott Partin, tartunk seniortréninget, majd augusztusban lebonyolítjuk a gólyatábort, végül jönnek az orientációs napok, és minden indul újra elölről.

A nyár folyamán fogjuk megszervezni nagyjából a következő év munkatervét is, hiszen egészen izgalmas dolgok várhatók a következő tanévben, például szeptemberben a Szenes Klub 50 éves jubileumára szervezett háromnapos programsorozat.


Create AccountLog In Your Account